Design a site like this with WordPress.com
Get started

Galerija

Ročno vezene selfije so izdelale ženske, ki prihajajo iz različnih koncev sveta –  Albanke s Kosova in Severne Makedonije, Iračanke, Irančanke, Maročanke, Sirijke in Kurdinje. Ženske so se več mesecev aktivno srečevale na ustvarjalnih delavnicah socialne aktivacije z avtorsko skupino Oloop, kjer so pletle nove vezi, spoznavale slovensko kulturno dediščino, umetnost, oblikovanje in rokodelstvo ter raziskovale sebe. 

 

Med ročnim vezenjem portretov so imele čas za samorefleksijo. Barve, iz katerih je selfi izdelan, simbolizirajo pomembne osebne lastnosti, na katere je posameznica ponosna.  

V projektu sta umetnost in ustvarjanje uporabljena kot orodje opolnomočenja in sporazumevanja, poleg tega je sredstvo mobilizacije, motivacije in spodbujanja proaktivnega delovanja uporabnic. Namen razstave je med drugim utiranje poti od občutka osamljenosti in nerazumljenosti k občutku pripadnosti in vključenosti, ki so za udeleženke projekta pomembni.

Razstava Selfi je del projekta Aktivni odnosi II, ki ga vodi Društvo Odnos s partnerjem Zavodom Oloop. Razstavo so finančno podprli: Evropski socialni sklad, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter JSKD – Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.